Automatická a intuitivní kresba

Je technika malování, kdy člověk nepřemýšlí nad tím, co kreslí, ale nechává pracovat spíše intuici. Automatická kresba může sloužit jako relaxační cvičení, nebo ji lze použít např. pro diagnostiku nemoci, nebo tako jako rezonátor (biorezonátor) pro určitý zadaný problém. Kresbou (tvarem, dynamikou a barevností) lze intuitivně v mimosmyslovém vnímání přenést problém na papír v reálné podobě a s nadhledem pak nalézt cestu k řešení. Automatická kresba nám pomáhá oddělit se od problému a na základě symbolických informací jej vyhodnotit a řešit. Kresba uvolňuje a čistí naše nitro od problémů a nevyřešených situací a přináší úlevu a osvobození.
Automatická kresba – je kresbou, kterou nijak neovlivňujete rozumem a vědomými tahy tužkou, ba naopak, pokud kreslíte, tak jste uvolnění, bez myšlenek co a kam do obrázku vložíte. Ruka kreslí jakoby sama. Pro představu dám, příklad … Představte si, že držíte v ruce místo tužky velký hřebík a pod papírem (na který jdete psát) je magnet, který někdo ovládá. A tak se ruka pohybuje tam, kde je magnet a vzniká na papíře kresba. Další přirovnání jak může AK vznikat ….  Jste na nezáživné poradě a nějak Vás to tam neoslovuje, tak si začnete jen tak bezmyšlenkovitě čmárat do sešitu – Vaše myšlenky jsou odpoutané od přednášky a dostanete se do stavu, že nemyslíte a nevnímáte a jen si tak čmáráte.
Osobní meditační, harmonizační a léčivé obrazy – naprogramované
Jsou vytvořeny technikou intuitivní kresby – v souladu s energetickým prožíváním člověka a s průchodem konkrétních životních situací.
Pomáhají odstranit bloky a překážky v energiích, pročistit zatížená území a prozářit bloky minulosti a vzpomínek. Jsou to intuitivně vytvořené dráhy, doplňující energie z centrálního zásobníku vesmíru do jednotlivých oblastí aury i fyzického těla.
Kresby ladí oku, hladí duši, harmonizují energie a oživují buňky těla.
Napojením se na obraz (třeba rozostřeným viděním, meditací, tichým pozorováním, působením ve spánku, v hladině alfa) může člověk získat velké množství informací, projít branami osobnostního růstu, vycestovat do jiných úrovní bytí. Záleží na osobním přístupu k nabídce vesmíru. Není třeba žádná esoterická zkušenost ani dovednost. Předpokladem je respektování vyššího řádu světa a vstřícnost k novým poznatkům. V současné době obrazy nesmírně pomáhají při „přelaďování“ energií do vyšších úrovní. Pomohou zvládnout paniku, chaos a složitá dění v rodinách i v ostatních společenských vztazích. Obraz může být i pomůckou pro nalezení PROGRAMU DUŠE.